Osobna stranica Petra Grd

O projektu

Kategorija: web stranica
Web paket: miniWeb
Hosting paket: miniHost
Web adresa: http://www.petra-grd.from.hr

Kratko o klijentu

Petra Grd je viša asistentica na Fakultetu organizacije i informatike. Diplomirala je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu 2009. godine, gdje je 2015. godine i doktorirala. Od 2009. godine radi na Fakultetu organizacije i informatike kao znanstvena novakinja na projektima i kao asistentica na više kolegija. Istraživački interes vezan je uz biometriju, točnije uz biometriju lica i starenje lica, a osim istraživanja i nastave, bavi se i web dizajnom te je suradnik u Aritos IT j.d.o.o. Objavila je više znanstvenih radova te sudjelovala na konferencijama i ljetnim školama u zemlji i inozemstvu.