Vizualni identitet

Cilj dosljednog vizualnog identiteta je da Vaša publika odmah prepozna Vaš brand kada vide vaše web stranice, posjetnicu, online oglas...

Zatraži ponudu

Ima li vaš brand jedinstven vizualni identitet?

Cilj dosljednog vizualnog identiteta je da Vaša publika odmah prepozna Vaš brand kada vide vaše web stranice, posjetnicu, online oglas, ili čak i nešto obično kao kuverta. To znači da ti elementi trebaju imati jedinstven izgled, što uključuje uspostavljanje standardnog seta boja, fontova, obrade slike i slično.

Aritos Vam nudi izradu vizualnog identiteta za:

 • Logotip
 • Posjetnice
 • Memorandum
 • Vizitke
 • Kuverte
 • Omotnice
 • Mape
 • Plakate
 • Brošure
 • Letke
 • Pakiranje proizvoda...

Osim online materijala, Aritos izrađuje i promotivne materijale za tisak, a prema dogovoru moguće je i tiskanje materijala.